... jsme egoisté, ale sladcí...

Obnova, formování,  modelace štukové  výzdoby

Při opravě fasády nebo interiéru budovy je možné obnovit původní štukovou výzdobu. Formováním stavajících zdobných prvků. Domodelováním  chybějících částí a pod. docílíme obnovy původního vzhledu.

Tvorba a renovace sgrafitové výzdoby

Známe technologii tvorby sgrafit. Díky praxi jsme schopni realizovat nový návrh, renovaci nebo rekonstrukci sgrafitové výzdoby.

Formování, tvorba kopií z různých materiálů

Atelier disponuje možností vytvářet kopie sochařských děl, zdobných kamenných prvků, baluster atd. Je možno formovat do silikonových, sádrových forem.  Kopie se  vyhotovují  z umělého kamene nebo  z jiných materiálů  imitujících kámen. např. epoxidová pryskyřice.

Restaurování sochařských a uměleckořemeslných děl z kamene a terakoty

Hlavní náplní ateliéru je restaurování. Jedná se o obnovu,  opravu, renovaci sochařských děl z kamene a terakoty, zdobných štukových prvků včetně celých fasád, soklových částí budov, kamenných portálů, drobných sakrálních památek-křížků a božích muk a pod. Díky dlouhodobé spolupráci s kolegy(restaurátory) je možné zajistit opravu kovových částí, zlacení, dřevěných částí, malby. Jsme schopni zajistit kompletní projekt včetně historického, technologického průzkumu. Vyhotovení záměru restaurování. Současně je možné domluvit odbornou konsultaci s pracovníkem památkové péče.

Tvorba umělého mramoru ze sádry, imitace mramoru malbou

Atelier je schopen vytvořit umělý mramor ze sádry. Provést renovaci umělého mramoru a vyhotovit malovanou imitaci.

Vyhledávání