... jsme egoisté, ale sladcí...

Sklářská tvorba

Ze skla je možné vytvořit skleněnou plastiku v pojetí netradičního sochařského objektu. Tím vzniká možnost vyhotovení symbolu pro soutěže, společenské akce a pod.

Momentální umění

Jedná se o sochařský umělecký projev, který vlivem povětrnostních podmínek, a zejména svou vlastní podstatou, podléhá velmi rychle po svém zhotovení destrukci. Posléze zůstane jen pouhou vzpomínkou anebo záznamem na trvalejším médiu (fotografie, video). K tvorbě se využívají dva krásné materiály, tím jsou písek a led. Každý z nich má jiné vlastnosti a prezentuje diametrálně odlišnou představu. Písek je symbolem pouště. Umožňuje vytvářet konkávní i konvexní tvary nejen masivního, ale také minuciézního charakteru. Led zase evokuje pláně arktických oblastí a svými vlastnostmi připomíná sklo. Tvoří záprasky, dovoluje hru s optikou a stejně jako se dá rýt do skla, ryje se i do ledového materiálu. Momentální umění je v mnoha směrech osvobozující, protože nedovolí tvořiteli zahledět se do samotné tvorby.

Fotogalerie: Momentální umění

/album/fotogalerie-momentalni-umeni/spolecna-realizace-2007-jpg/

Vyhledávání